Songs at eventide med Trio Enchanteé

Motivet är att gjuta nytt liv i kammarmusiken! Trio Enchantée vill i projektet ”Songs at eventide” arbeta fram en kammarmusikkonsert där musik, konst och film får samspela och bilda en ny kulturell upplevelse. Det som behövs är en utveckling av själva konsertformen. Det är kanske inte förenligt med vår tid att framföra kammarmusik som man ”alltid har gjort”. Syftet är att i samarbetet mellan film och bildkonst nå publiken på ett annat plan.