Söderslätts Sinfonietta

Orkestermusik på professionell nivå är en fantastisk källa till glädje, utveckling och rekreation. Dessvärre förutsätter den omfattande resurser som endast större städer har resurser till. Regionens orkestrar har begränsad förmåga att uppsöka landsorten. Därför saknas förebilder för unga musiker och ansökningar till Kulturskolans undervisning i orkesterinstrumenten viker. Detta pilotprojekt vill utforska möjligheterna för mindre samhällen att utveckla orkesterkonst lokalt men med en regional plattform. Samverkan kommer att ske med de kommunala musikskolorna.