Smarta polymerbindningar riktade till proteinfosforylering och metylering

Att utveckla polymerbindningar i analyser som uppfyller stringenta krav för precisionsmedicin avseende robusthet, reproducerbarhet, skalbarhet, affinitet, multiplexförmåga och lösningskompatibilitet. Genom användning av en särskild grupp polymerer kallade molekylärt präglade polymerer (MIPs) förutser vi att denna typ av prägling kommer att vara mycket applicerbar för att bana väg för robusta, billiga multiplexa analyser av fosforylerade och metylerade proteiner jämförbara med kliniska proteomikplattformar.