Slaget vid Lund – att skapa nutid av historia

En bit norr om Lund, år 1676, drabbade en dansk och svensk här samman i det blodigaste slaget i Nordens historia. Slaget om Lund är en fascinerande, skrämmande och angelägen historia som kan berättas om och om igen. Katedralskolans elever vill berätta om detta slag på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare. Med ny teknik, bilder, ljud, filmatiseringar och gestaltande texter – i ett samarbete mellan kultur, näringsliv och skola – skapa en app. i syfte att gestalta slaget vid Lund. Historieprogrammet är en riksrekryterande utbildning med fokus på historieämnet.