Skivinspelning och release med Kv.Arken

Målet är ett fonogram med god inspelningskvalitet, passande artwork och med fotografi av gruppen. Vi vill till en början trycka upp 300 fysiska exemplar och lägga upp musiken på digitala plattformar. Vi vill även hitta en distributör som distribuerar internationellt. Musiken kommer bestå av våra egna stycken och våra väl genomarbetade arrangemang av traditionella klezmerlåtar som hänger ihop i en konstnärlig röd tråd. Skivan kommer sedan att presenteras vid en releasekonsert och vid vår Smålan.