Skivinspelning med genreöverskridande musik

Vår tanke är att en musiker kan lösgöra latent potential genom att våga närma sig ytterkanterna av sin musikalitet, hitta områden där man kan uttrycka sig individuellt och fritt från dogmer, och vi tror att detta projekt kan utveckla oss själva i den riktningen och förhoppningsvis inspirera fler musiker till att prova att ta ett steg åt det hållet. Slutresultatet blir en CD-skiva med egenkomponerad musik. Vi tänker att en professionell inspelning kan fungera som ett slags musikaliskt visitkort som vi kan använda för att väcka intresse hos konsertarrangörer som vanligtvis håller sig till en specifik genre.