Skivinspelning med folkmusik á capella gruppen Åkervinda

Åkervindas arrangemang bevarar den svenska folkmusiktraditionen samtidigt som de också skapar en ny genre. Gruppen är inspirerade av sångstilar från hela världen så som bulgarisk folkmusiksång, övertonssång, kvartstoner som hörs mycket i svensk folkmusik såväl som i blues. Målet med produktionen är att få icke kommersiell musik att få den plats den förtjänar. De vill också inspirera andra unga kvinnor att ta sitt musicerande på allvar och våga följa sin röst.