Skivinspelning med Bülows kvartett

Vi upplever att på den moderna nordiska folkmusikscenen idag influeras mycket av populärmusik och klassisk musik. Vi upplever däremot att det saknas grupper som med folkmusiktraditionen som grundpelare influeras av improvisationsmusik och jazz i sitt sound och i arrangerandet. Genom att producera detta album så kan vi bidra till att bredda genren med ett perspektiv som inte är så vanligt och förhoppningsvis inspirera andra till att göra nytänkande modern folkmusik.