Skissernas Museum – idéutveckling, den konstnärliga processen och offentliga rum

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till Skissernas Museums unika samling av skisser till offentlig konst från hela världen genom att producera den första övergripande presentationen av samlingarna och museet. Museet vill därför ta fram en attraktiv bok på både svenska och engelska som med ett urval av verk och populärvetenskapliga texter presenterar museets samlingar och de frågor dessa väcker i ett historiskt och samtida perspektiv.