Skånsk raps istället för soja – nya klimatsmarta livsmedel med hög proteinkvalitet

Många konsumenter vill byta ut en del av det animaliska proteinet mot vegetabiliskt av klimatskäl. Soja dominerar växtproteinmarknaden men är inte anpassat för våra kyliga breddgrader. Projektet avser att uppbearbeta en proteinrik restprodukt från rapsoljetillverkning och göra nya klimatsmarta vegetabiliska livsmedel och på så sätt erbjuda konsumenten det den vill ha. Steg ett är att undersöka om det går att göra en färsprodukt baserad på raps med hjälp av extrudering.