Signe Bergner – historien om en kvinnas kamp för frihet att skapa

Signes Bergners livsöde är fascinerande. En entreprenöriell kvinna som levde ett självständigt och rikt liv trots många svåra omständigheter. Hon var född utom äktenskapet, blev faderslös och fosterbarn när hon var några veckor gammal. Hon förhindrades att ta den akademiska utbildning hon eftersträvade. Skaffade sig trots det två yrkesutbildningar. Detta i en tid då kvinnor saknade rösträtt.