Osynliga Rum

Iegor Reznikoff visar att grottmålningar är placerade där resonansen är som starkast. Att använda ljud för att utforska rum är en arkaisk metod som glömts bort. I en tid då ögat placerats på piedestal är det viktigare än någonsin att lyssna. Genom att rikta ljus mot ljud vill jag inte bara själv fördjupa mitt lyssnande utan även bjuda in andra till att göra samma sak. Musiken som skapas i detta projekt är en inbjudan till djuplyssning och därigenom höra det rum i vilken den är skapt och stöpt.