Orgeln som orkester

Syftet är att sätta nytt ljus på orgeln som orkestralt instrument och organistens roll som medskapare i såväl äldre som nyskriven musik. Genom att låta repertoar från olika epoker och stilar mötas i en symfonisk klangbehandling blir orgelns stämrikedom den gemensamma nämnaren. Förhoppningen är att fler ska öppna ögon och öron för denna maskin som intresserat både ingenjörer, uppfinnare och musikälskare genom århundradena.