Öppna alla kranar

Idé går ut på att hjälpa och inspirera barn och ungdomar genom att förändra inställningen samt attityden till hur man förhåller sig till psykiska besvär. I dagens Sverige utgör detta ett stort problem utan synlig och tillgänglig hjälp att få. De allra flesta vågar inte söka hjälp på grund av den skam eller okunskap som finns kring ämnet. Detta unika sätt att angripa problemet är att i en scenshow fylld av musik, samtal och humor möta dessa svåra, läskiga och utmanande frågor.