Open Optics Module

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för fysikundervisning med digitalt stöd på grund- och gymnasieskolor, men också inledande kurser på universiteten. Optik lämpar sig väldigt bra för onlineundervisning och digitalt stöd och modulerna som vi har utvecklat har potential att förbättra undervisningen och även inspirera fler elever och få dem att intressera sig för fysik.