Ohört från förr

Svensk konstmusik från 1600-talet och framåt är i stort sett glömd och i dagsläget en dold skatt, även för dem som jobbar professionellt med musik. Genom att framföra dessa okända svenska verk sprids kunskap om vår kulturella historia, samt dess koppling utåt i Europa. Genom att varva musikverken med intressanta uppslag från dåtidens samhälle får publiken ett större perspektiv och därmed en större förståelse och upplevelse av musiken.