Nytänkande för behandling av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros: Verifiering av ett vaccin. Del II

Syftet med detta projekt är att ta fram ett vaccin för behandling av MS. Behandling av MS i en djurmodell har lyckats. Ambitionen är att ta detta vaccin till marknaden. Dagens mediciner mot autoimmuna sjukdomar är ineffektiva och inte utan biverkningar. Därför finns det ett stort behov att ta fram effektiva och säkra behandlingar.