Nyskriven musik för trumpet och piano

Syftet är att dokumentera nyskriven musik för trumpet och piano samt ny pianomusik på det ledande skivbolaget BIS och på så sätt få internationell spridning av repertoaren till en större och bredare publik. Albumet kommer att bestå av en angelägen repertoar som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som verkligen behöver denna möjlighet för att nå ut till en stor publik.