Ny bilddiagnostik för klarcellig njurcancer

Projektet syftar till att initiera och driva igenom en klinisk fas II prövning för att undersöka om ett redan godkänt diagnostiskt läkemedel kan användas för detektion av njurcancer. Diagnostiken skulle på ett avgörande sätt kunna bidra till en mer detaljerad utredning av metastasbilden hos dessa patienter, än vad som finns möjlighet till idag. Detta skulle innebära att systemisk terapi skulle kunna sättas in tidigare vilket i förlängningen kan ge längre patientöverlevnad.