Navigation by Sound

Navigation by Sound är ett hjälpmedel för blinda och nästan blinda människor – som idag främst förlitar sig på ledsagare, chaufförer, käppar och hundar – för att kunna röra och navigera sig i samhället samt uppleva sina omgivningar. Med hjälp av ljud kommer användarna smidigt, snabbt och säkert kunna ta sig fram i både kända och okända miljöer, helt själva och närsomhelst.