Myllrande våtmarker

Stora delar av Sveriges ursprungliga våtmarker är borta. Utdikade, dränerade och torrlagda för att skapa mark och förutsättningar för ett effektivt jord- och skogsbruk. Med det här informationsprojektet skapas en TV-produktion för visning i länderna runt Östersjön. Syftet med filmen är att påverka människor så att de bidrar till att göra Östersjön renare. På ett spännande, intressant och vackert sätt berättas det om våtmarkernas återtåg. Den vetenskaplig forskning som har gjorts på nyanlagda och återskapade våtmarker tillgängliggörs och synliggörs. På så sätt skapas en förståelse och en ökad medvetenhet för de alla de ekosystemtjänster som våtmarkerna bidrar med.