Multi Culti Catering

Multi Culti Catering är ett socialt företag som fyller ett behov på marknaden med ett unikt cateringutbud samtidigt som det skapar anställning för kvinnor med utländsk bakgrund. Multi Culti Catering bygger på att arbetslösa kvinnor från bland annat Eritrea, Kosovo, Irak, Somalia, Afghanistan och Iran, med erfarenhet av matlagning av delikatesser och enklare ”husmanskost” lagar mat från sina respektive hemregioner och hemländer.