Moderna Musica – Tidens betydelse

Målet med det här projektet samt med vår verksamhet är att vi vill bidra till barn och ungas motivation att fortsätta utforska klassisk musik och att den klassiska musiken ska få leva kvar som en naturlig del av dagens och Malmös kulturliv. Vi vill lyfta fram unga musiker, dirigenter och kompositörer, samt öppna upp ett forum för unga professionella konstnärer och se till att de får möjlighet att verka i Skånes kulturliv efter examen.