Minska matsvinnet och rädda bina med Folkets Pops

Målet med detta projekt är att öka livskraften i cirkulär ekonomi och hållbart företagande. Stipendiet kommer att användas till forskning kring och utveckling av produktförpackningar som tillverkas med hållbara material och processer. Resultatet vi vill uppnå är att minska miljöpåverkan med våra förpackningsval genom att öka vår produktion och sätta press på större konkurrenter att implementera mer hållbara lösningar för att minska plasten i vår miljö.