Med klingande orglar – Gregoriansk sång på svenska enligt musik hörande Sankta Cecilia till

Denna skivinspelning skulle möjliggöra en spridning av gregoriansk sång på svenska i nutida språkdräkt. Inspelningen skulle vara av både historiskt och musikaliskt värde, samt värna estetiska och teologiska aspekter, men också fylla ett behov som finns hos människor. Vi upplever att det finns en stark längtan efter den här typen av musik – som är både tidlös, existentiell och som samtidigt känns ständigt nydanande.