Marin Kolonilott

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för en småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust. Projektet syftar också till att öka havsmedeventenheten och den marina kunskapen genom kurser i marin odling, samt genom att anlägga två informationsplattformar i Kivik och Simrishamn. Kolonilotten i Kivik är den första i Östersjön. Nyttan med kolonilott är att skapa ökad kunskap om och förståelse av den marina miljön, havsmedvetenhet och blå proteiner/ mat.