Makerspace event i Malmö

Tanken med detta projekt är att samverka kring, främja och utveckla ungas intresse och kunskap inom teknik och naturkunskap. Tillsammans skapar Cool Minds och 4yourkids ett nytt spännande sätt att få in tekniken och naturvetenskapens värld genom att bland annat använda digitala och estetiska uttrycksformer. Barn/ungdomsperspektivet står i fokus och innehåller en stor pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Detta kommer ske genom att arrangemang av två Makerspace under 2016 & 2017. Kreativa Makerspace är på frammarsch. Runt om i världen öppnas dessa mötesplatser där kreativa människor med intresse av att skapa och utveckla olika typer av fysiska produkter, träffas och samarbetar med varandra.