Lund Formula Student 2020

Lund Formula Student är en ideell förening vars mål är att designa, utveckla och tillverka en racingbil i toppklass under läsårets gång. Bilen är en ensitsig formelbil som designas efter regler utformade av en internationell styrelse. En säsong av Formula Student börjar på hösten då bilen noggrant designas I CAD och undergår simulationer för att hitta den optimala designen. Under våren påbörjas tillverkningen. Somliga delar tillhandahålls av sponsorer eller köps in men en stor del svetsas, svarvas och skruvas ihop på plats i organisationens lokaler. Under sommaren testas bilen och sedan deltar LFS i tävlingar mot föreningar från andra universitet runt om i världen vid officiella tillställningar. LFS främjar kreativitet och ingenjörskap och ger medlemmar erfarenhet att arbeta med stora ingenjörsprojekt. Organisationens resultat under tävlingarna 2019 resulterade i en officiell placering på 42:a plats globalt. Detta året ägnar sig LFS åt att utveckla en eldriven samt förarlös bil med hopp om att prestera ännu bättre än föregående år!