Litteraturbaren

Litteraturbaren arbetar med att i avspänd krogmiljö skapa högklassiga kulturevenemang som utmanar gränserna mellan författare och läsare, mellan det skrivna och talade ordet liksom mellan scen och salong. Man rör sig även fritt över gränserna mellan litterära genrer och uppmärksammar därför allt från poesi till roman/novellkonst och faktabaserad litteratur.