Läxhjälp i Skåne där det behövs som mest

Malmö är en stad med stor segregation och med flera särskilt utsatta områden. Vi vill finansiera läxhjälp till elever som går på utsatta skolor i Malmö under läsåret 2022/2023. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever med svaga betyg som behöver vårt stöd i sina studier. För att finansiera detta i ett läsår så söker vi 180 000 kronor i bidrag. En läxhjälpsgrupp med femton elever på en skola kan göra stor skillnad, inte bara för de elever som väljs ut att delta.