Lärare som ledare

Har lärare ett gott ledarskap i och utanför klassrummet ökar möjligheten för elever att få studiero och att fokusera och utveckla lärande. Genom projektet ”Lärare som ledare” får lärare verktyg som ger eleverna förutsättningar till detta. Forskning visar att lärares kompetens, förmåga och engagemang är de faktorer som i högst grad påverkar elever resultat. Syftet med projektet är att lärare utvecklar ledarskap i och utanför klassrummet, ledarskapet tar tillvara elevers potential och ökar möjligheten för elever att få studiero och att fokusera och utveckla lärande samt höja öka sin måluppfyllelse. Projektet vill utveckla nya vägar i skolutveckling där effekten av lärares deltagande i en fortbildning ger en direkt, hållbar och tydlig effekt på elevers måluppfyllelse och likvärdighet.