Kurser i musikalisk gestaltning med anknytning till KMA:s projekt Levande Musikarv

Den mesta musiken, även fantastiska pärlor, ligger ospelad – och är därmed okänd för både musiker och åhörare. Detta gäller i synnerhet för vår svenska musik. Kungl. Musikaliska akademiens unika satsning ”Levande Musikarv” har som målsättning att tillgängliggöra den dolda skatt av betydande svensk konstmusik som idag är mycket svår att få tag i och som dessutom ofta är i ett bedrövligt fysiskt skick (multnande papper, bleknande bläck mm). Detta tillstånd har medfört att äldre svensk musik idag är ovanlig – på gränsen till obefintlig – i den levande repertoaren i Sverige. Musikhögskolan i Malmö planerar nu för i ämnet musikalisk gestaltning erbjuda en grundkurs och en fördjupad kurs.