”Knäcka koden!” Pedagogiska verktyg för att bemöta konspirationsteorier i skolans värld

”Knäcka koden!” är ett projekt som syftar till att ge barn och ungdomar i skolans värld (fokus åk 7-9) verktyg för att navigera i ett allt mer komplext informationslandskap präglat av sociala medier och ökande kunskapsresistens. Pedagoger skall lätt kunna använda projektets resultat för att arbeta med tematiken i skolan. Elever skall få förutsättningar för att knäcka koden bakom konspirationsteoretiska berättelser om att världen styrs av onda makter som är ute efter att manipulera oss.