Klinisk handbok i intensiv neurologisk rehabiitering

Skapa klinisk handbok för intensiv neurologisk rehabilitering av språk, tal och kognition för att samla teoretisk kunskap med klinisk praktik och utveckla den nuvarande rehabiliteringen inom området. Handboken kan även läsas av beslutsfattare och intresseorganisationer för att ge en bild över hur effektiv neurologisk rehabilitering kan skapas.