KALK

Jag har fått stipendium för publicering av en fotobok, baserad på en konstnärlig undersökning genom 16 år av Limhamns Kalkbrott som landskap.

Jag är som konstnär intresserad av hur världen ser ut och hur den ändrar sig i växelverkan mellan natur och kultur, och jag blev fascinerad av kalkbrottet i Limhamn när jag flyttade till Malmö i 2004.Jag har fotograferad i brottet i flera perioder genom alla år och under alla årstider. Det har blivet till en dokumentation av en avgränsad period i detta säregna landskapets historia där det ändrade status från övergivet bruksområde till naturreservat.

Kalkbrottet kan beskrivas på många sätt – bland annat som en obotlig skada på den ursprungliga naturen, som ett unikt naturområde och livsmiljö for hotade djur och växter eller som ett monument over Malmö Stads industriella historia. De olika perspektiv manifesterar sig konkret och visuellt i landskapet, som på en gång är både monumentalt stelnad och i ständig förändring, skapad av de nye villkoren för alla livsformer som har fått plats när människan drog sig tillbaka.

Brottet är föremål för vetenskapliga undersökningar som fokuserar på tx ekologi, dyr, växter, svampar, geologi mv. Boken vill innehålla texter med olika perspektiv på detta.
Min undersökning är även den en sorts forskning, en visuell naturkritik, som handlar om den konkrete visuella helheten och hur tid och mänsklig aktivitet manifesteras i denna. Det handlar om det som kan komma efter förstörelsen, en läkning som inte är en återvändning till läget före förstörelsen men en möjlighet till något nytt som är värdefullt på ett annat sätt – för såväl natur som kultur. Jag anser att förmågan till ett sådant synssätt är viktigt om vi skal ha ork att ta itu med de miljöförstörelser som människan har ställt till med.

Jag har genom mer än 30 år arbetat med långvariga projekt med olika perspektiv på kulturlandskap, och jag realiserat många utställningar och publikationer om aspekter av landskapets verklighet som vanligen inte uppmärksammas. Se mera på http://www.finnlarsen.se/cv/