Hjärnskap för tonårsföräldrar

Kan kostnadsfri utbildning för föräldrar i olika former främja tonåringars hjärnhälsa och lärandestrategier?
Syftet med projektetHjärnskap för tonårsföräldrarär att främja högstadieungdomars psykiska välbefinnande och lärande genom att erbjuda utbildningsinsatser för föräldrar. Projektet kommer att i ett pilotprojekt bjuda in föräldrar från tre olika högstadieskolor i Helsingborg, Ängelholm och Lund till olika former av utbildning som förmedlar forskningsbaserad information och praktiska tips specifikt inriktat på tonåringars mentala välbefinnande/hjärnhälsa kopplat till lärande.
Målet för projektet är attkostnadsfritt erbjuda föreläsningsavsnitt, material för bokcirkel och boksamtal samt en familjeutmaning på en hemsida för föräldrar. Utbildningsinsatserna görs tillgängliga digitalt för att alla föräldrar ska kunna hitta en form som passar dem och deras situation. På hemsidan kommer det även att finnas FAQ med frågor samt svar på de vanligaste frågorna som föräldrar har ställt i samband med pilotprojektet samt kontaktuppgifter till organisationer att vända sig till vid frågor eller problem. Projektet avser att nå ut till så många tonårsföräldrar som möjligt primärt i Skåne och sedan i hela Sverige med anpassad, lättillgänglig information som kan bidra till ungdomars hjärnhälsa och lärande.Hjärnskap drivs av Malin Gutestam som är pedagog med en magisterexamen i the Neuroscience in Leadership. 2016 mottog Malin Helgepriset för pilotstudien Unga hjärnor.Hon är en flitigt anlitad föreläsare samt författare till boken Hjärnskap för tonårshjärnan/Brain Tools for Teens.