Jorden, klimatet och de 17 Globala målen – ett bildningsprojekt för alla åldrar

Genom detta projekt vill man intressera ännu fler besökare till Vattenhallen Science Center. Ämnet är högaktuellt och allmänhetens intresse för frågor som rör klimat har ökat de senaste åren. Genom projektet vill man avdramatisera och sprida forskningsbaserad kunskap vidare till den breda allmänheten. Vill också bidra till större förstående för vad var och en kan göra i sin vardag för att påverka en hållbar utveckling.