Järnkomplex för miljövänlig och storskalig solenergianvändning

Solenergi är den obegränsade källan till ren och förnyelsebar energi som kan ersätta de klimatpåverkande fossila bränslen vi nu använder. Idag utnyttjas solenergi till en försvinnande liten del men forskning och utveckling av nya solenergimaterial ökar snabbt. Gemensamt för många befintliga material är att sällsynta, dyrbara eller giftiga grundämnen används som viktiga byggstenar, vilket förhindrar storskaligt utnyttjande av solenergi. Projektet är ett nytt steg mot utvecklandet av nya solenergimaterial baserade på det miljövänliga, rikligt förekommande och billiga ämnet järn.