Invigning av Hampahus på Brunnshög

Invigning av Hampahus på Brunnshög där stiftelsen lämnade stipendium 2017: