Ansökan för 2019 är stängd

Ansökningsperioden stängde för drygt en vecka sedan och vi har fått in rekordmånga ansökningar. Nu följer ett gediget arbete att läsa genom alla ansökningar och påbörja gallringsprocessen. Beslut om vilka som kommer att  tilldelas stipendium fattas under maj månad.

Har också flyttat till ny adress, High Court på Stortorget 11 i Malmö.