Innovation på landsbygden – Lokalt ägd hemtjänst

Syftet är att utveckla och stärka en ur många perspektiv långsiktig och hållbar servicenivå inom äldrevården på landsbygden, genom att utveckla en spridningsbar metod för skapandet av en lokal, brukarägd hemtjänst. En värdegrundsbaserad hemtjänst där brukarna har inflytande över både verksamheten och det överskott som genereras, samtidigt som det skapar arbetstillfällen lokalt och dessutom med positiv påverkan på miljön.