I-PROTECT: Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

I-PROTECT är ett flerårigt forskningsprojekt om implementering av skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll (13-17 år) i samarbete mellan Lunds universitet, H43 Lund, LUGI HF, Skånes handbollförbund och Svenska handbollförbundet. Tillsammans utvecklar och inför vi handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande principer. Vi utgår ifrån klubbarnas behov och förutsättningar med aktuell forskning inom idrottsmedicin och idrottspsykologi som grund.

Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare, Lunds universitet.