HomebyHemp: Lund friskaste Attefallshus!

Homebyhemp AB kommer erbjuda miljövänliga, hållbara, nyckelfärdiga modulhus samt väggpaneler och isolering av naturmaterialet hampakalk (hempcrete). Hampakalkens sammansättning (hampa stjälkens ved-material, kalk och vatten) ger materialet dess unika hygroskopiska egenskaper. Syftet är att möta branschens framtida krav och kundens önskemål avseende energioptimala, miljövänliga och friska hus. Projektet är ett demoprojekt som verifierar boverkets byggnadskrav, hampans tekniska egenskaper, nya byggtekniker och inte minst ställda konsumentkrav. Projektet avser att utmana byggnadsbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv med ett innovativt energisnålt och hälsosamt boende.