HETTAN

Bildningshelgen HETTAN syftar till att lyfta fram den mest ömmande, iögonfallande och angelägna forskningen om klimatförändringarna som bedrivs just nu. Vill nå en bred publik som berörs av detta samt öka förståelsen för de stora klimatmässiga utmaningar som vi alla står inför.