Hampahus – ett klimatsmart byggsystem

Genom en nyskapande teknik och byggmetod, antas gränsöverskridande utmaningar som innefattar teknik, hållbarhet, entreprenörskap, miljö och energi – dessa skapar den samhällsnytta som Hampahus AB eftersträvar. I strävan att energieffektivisera och fuktsäkra våra hem idag, byggs hus med flerskiktsväggar med skikt bestående av petroleum-baserade material. Husen förses även med plastfolie/tätskikt för att skapa en tät konstruktion, detta kan emellertid få negativa effekter och generera skador på byggnaden samt skapa toxiska inomhusmiljöer. Hampahus AB kommer erbjuda miljövänliga, hållbara, modulhus av naturmaterialet hampabetong (hempcrete).