Fysicums historia på storbildsskärm

Målsättningen med projektet är att presentera Fysicums historia på storbildsskärm på ett levande och nytänkande sätt genom att dela upp historien i cirka 30 skeenden där varje skeende har 16 slides som läses vardera på 3 minuter.