Fred i vår tid – ny nordisk musik för oboekvartett

Vi vill starta ett unikt samarbete där vi genom workshops hittar ett gemensamt musikspråk som är anpassat exakt till kvartettens fyra musiker, och som tar fram deras individuella styrkor. Genom att skapa ett ljudlaboratorium, kan musikerna och kompositörerna hjälpa varandra att förstå möjligheterna och begränsningarna hos just dessa instrument. Temat för projektet är att undersöka om det är möjligt att uttrycka fred genom musik. Krig har skildrats på många sätt genom tiderna, men hur låter fred?