Framtidens stad: e-handelns konsekvenser för stadens organisering

Syftet är att skriva en populärvetenskaplig bok som synliggör hur ökad e-handel och minskad butikshandel påverkar staden/samhället och därigenom utveckla den skånska debatten och medvetenheten om att en förändrad handel också avgör stadens attraktion, medborgarnas vardag och välmående. Detta gäller inte minst invånare och beslutsfattare i Malmö-regionen.