Fotokatalytisk väteutveckling

Syftet är att utforska nya fotokatalytiska system för solenergidriven väteproduktion. Detta är grundforskning där vi försöker hitta ”vad som fungerar” med variationer av (nya) fotosensibilisatorer och katalysatorer. Resultaten kan utgöra en grund för utveckling av ny teknik för väteutveckling som är miljövänlig och ekonomisk ur energiperspektiv. Den stora utmaningen kommer dock att vara att hitta praktisk teknik som är ekonomiskt gångbar.