Forskarturnén

Universitetens tredje uppgift skrevs in i högskolelagen 1977. Vid sidan av de traditionella uppgifterna, utbildning och forskning, skulle svenska lärosäten från och med nu sprida kännedom om sin verksamhet. Forskarnas kunskaper är värdefulla för samhället och dess utveckling och bidrar ofta med analys av olika samhällsfenomen. Idén till Forskarturnén kom på hösten 2014. Folkbiblioteken är i många kommuner den mest besökta offentliga institutionen. Lunds universitet sitter på väldigt mycket intressant forskningsinformation som sällan får utrymme hos den breda publiken. Samtidigt har biblioteken redan skapat plattformar för olika typer av föreläsningar och studiecirklar. Målet har varit att docka in i deras verksamhet med existerande forskning som kan vara intressant för den målgrupp som redan finns på deras bibliotek eller som de vill locka till sig.